Dokumenti

Pravila Rolerskega kluba Ljubljana

  • Tekmovalec/ka se zavezuje, da bo tekmoval/a za Rolerski klub Ljubljana. Na vsaki tekmi hitrostnega rolanja, ki jo bo določil klub, se bo tekmovalec/ka po svojih najboljših močeh boril/a za posamično in za ekipno zmago ali čim višjo uvrstitev. Med tekmovanjem bo nosil/a dres, ki mu/ji ga bo priskrbel klub. Pred in po tekmovanju pa bo nosil/a majico in kapo z znaki kluba in njegovih pokroviteljev.
  • Tekmovalec/ka mora sam/a skrbeti za brezhibnost in čistočo oblačil, ki mu/ji jih priskrbi klub. Oblačila so last kluba, vendar jih lahko po koncu sezone le-ta podari tekmovalcu/ki.
  • Klub lahko od tekmovalca/ke zahteva, da sodeluje na njegovih promocijskih prireditvah, in ime ter tekmovalne uspehe tekmovalca/ke uporablja za svoje marketinške namene. Pri tem se zavezuje, da bo spoštoval njegovo/no zasebnost. Tekmovalec/ka se zavezuje, da bo na tekmovanjih, na uradnih podelitvah priznanj oziroma medalj (s tekem, na katerih bo zastopal/a klub) nosil/a vsaj en znak kluba in njegovih pokroviteljev, ki mu/ji ga bo priskrbel klub. Prav tako se tekmovalec/ka zavezuje, da bo pri vseh stikih z mediji (v povezavi s tekmo, na kateri bo zastopal/a klub) korektno navajal/a ime kluba in ga v javnosti ne bo nikoli blatil/a.
  • Klub v nobenem primeru ne nosi nobene materialne in moralne odgovornosti za posledice nesreč, ki bi se zgodile tekmovalcu/ki pred, med in po tekmi ter na poti na tekmo in z nje. Tekmovalec/ka trenira, tekmuje in potuje na tekme ter treninge na lastno odgovornost oziroma na odgovornost zakonitega skrbnika.
  • Klub je dolžan poravnati tekmovalcu/ki startnino za vsa tekme, navedene na koledarju, ki je objavljen na spletni strani kluba.
  • Če tekmovalec/ka pridobi osebnega sponzorja, mora od denarnih sredstev nameniti klubu 10 % skupne vrednosti oziroma najmanj 50 EUR ter obvezne zakonske dajatve. To določilo se lahko pri manjših vsotah izpusti, ne navezuje pa se na materialne dobrine.
  • Nagrade na tekmovanjih pripadajo članu/ici - tekmovalcu/ki. Če se na tekmi uporabi ekipno taktiko, mora tekmovalec/ka, ki je na ta način dobil/a finančno nagrado, 30 % vrednosti nagrade razdeliti med ostale člane/ice ekipe. O delitvi odloča vodja ekipe, v primeru spora pa upravni odbor, čigar odločitev je dokončna.
  • Članarina je 20 EUR/letno in jo plača vsak član ob prijavi oziroma na začetku vsakega leta
  • Vadnina je 30 EUR/mesečno za aktivne tekmovalce (ki jim klub pokriva startnine za tekmovanja) in 15 EUR/mesečno za rekreativce, ki obiskujejo zgolj treninge in nimajo želje tekmovati. Vse podrobnosti si lahko preberete v 10. členu statuta.

Politika zasebnosti

Varovanje osebnih podatkov jemljemo resno in je opisana v nasi politiki zasebnosti