06. avgust 2017

Zmaga Ane Odlazek, brata Gros na 5. in 6. mestu na tekmi v Munichu

>